Dofinansowanie UE

Informacje:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wprowadzenie nowych produktów w postaci elementów mięsa wołowego koszernego oraz nowych procesów technologicznych w Zakładzie
uboju i rozbioru mięsa Zbyszko przy poszanowaniu ochrony środowiska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wprowadzenie innowacyjnych produktów i procesów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Informacja dotycząca zadań planowanych do współfinansowania w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Postępowanie ofertowe:

 

Załącznik 1 do zapytania( na biznesplan) do POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW
Zał nr 1 A2 linia do pakowania prozniowego
Zał nr 1 A1 linia do przygotowywania miesa