Dofinansowanie UE

Informacja:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Informacja dotycząca zadań planowanych do współfinansowania w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Postępowanie ofertowe: